Kauba tagastamine

Teil on õigus toode 14 päeva jooksul, arvestades kauba kättesaamisest tagastada või ümber vahetada ((ilma põhjendamata).

Kaupa saab ümber vahetada nii sama toote teise suuruse vastu kui ka mõne teiseTextelle e-poe toote vastu.Kauba tagastamiseks ja/või ümbervahetamiseks saatke kiri meie e-mailile info@textelle.ee, kus on ära toodud järgmine info: tarbija nimi ja kontaktandned, tagastatav toode, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille võib esitada vabas vormis. Kliendil tuleb koostada taganemisavaldus ning saata see e-posti aadressile info@textelle.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

NB! Tagasi võetakse ja/või ümber vahetatakse ainult kasutamata ja rikkumata tooteid millel on küljes kõik sildid ning millel on säilinud pakend!

Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui tellitud toode on valmistatud arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.
Kõigile OÜ Textelle poolt müüdud kaupadele kehtib pretensioonide esitamine Võlaõigusseaduses ettenähtud korras.

Kui tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.